จดหมายเปิดผนึก
พัสดุใจ

            ฉันได้รับพัสดุกล่องหนึ่งในตอนเช้า ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ไม่หนักไม่เบา อยู่ในสภาพดีแม้เดินทางมาไกลกว่าเจ็ดร้อยกิโลเมตร
            รู้สึกดีใจเหมือนเจอเพื่อนเก่าในต่างถิ่น รู้สึกยินดีเหมือนได้กระเช้าดอกไม้จากคนพิเศษ เสมือนเป็นของขวัญวันออกพรรษา

            ผู้ส่งเท่านั้นที่รู้ว่าข้างในมีอะไร!
            พัสดุสีขาวผนึกมิดชิดผูกเชือกแน่นหนา ตัวกล่องและอากรแสตมป์มีรอยประทับตราไปรษณีย์ตามเขต ส่งต่อกันมาจนถึงผู้รับ ลายมือคุ้นๆจ่าหน้าอย่างตั้งใจ มีความอ่อนโยนและความอ่อนไหวอยู่ในตัวอักษร

หน้า  1   2   3   4 

003835
11-10-51