ภาพบรรยากาศ งาน Painter Party 2010 ตอน ดนตรีในสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบกันใหม่ปีหน้า ...